TRƯỜNG MN TÂY GIANG TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG.

TRƯỜNG MN TÂY GIANG TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG.

      Thực hiện Hướng dẫn số 785/PGDĐT- CNTT ngày 26/12/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Thái Bình. Sau khi tham dự lớp tập huấn cơ sở dữ liệu ngành do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, sáng ngày 08 tháng 01 năm 2021 được sự nhất trí của các đồng chí trong Ban Giám hiệu  đồng chí Lê Thị Hạnh- Phó Hiệu trưởng phụ trách công nghệ thông tin và đồng chí Nguyễn Hương Giang- Giáo viên cốt cán đã tổ chức buổi tập huấn cho các đồng chí Cán bộ giáo viên nhân viên trong trường.

Description: d:\Downloads\IMG_20210114_153150.jpg

    Các đồng chí Cán bộ giáo viên nhân viên  đã được tạo tài khoản, phân quyền nhóm người dùng, được hướng dẫn những nội dung cơ bản khi sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Trong buổi tập huấn các đồng chí Cán bộ giáo viên nhân viên đã cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu về nhà trường, giáo viên, học sinh của trường, lớp mình: thông tin nhân sự, về sĩ số lớp, thông tin từng học sinh, cân nặng, chiều cao, giới tính, địa chỉ, số điện thoại của bố mẹ…cuối học kỳ I trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình.

Description: d:\Downloads\IMG_20210108_090330 (1).jpg

Description: d:\Downloads\IMG_20210108_090406_BURST5.jpg

Các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên rất phấn khởi, vui mừng khi được tham gia lớp tập huấn.

Bài viết liên quan