TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG HỌC VÀ SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC

Thực hiện công văn số 1377/SGDĐT - GDTrH ngày 18/12/2020 của Sở GDĐT Thái bình về việc tổ chức lễ phát động phong trào học Tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ. Thực hiện công văn số 768/PGD&ĐT Tiền Hải ngày 18/12/2020 v/v tổ chức Lễ phát động phong trào học T.A, xây dựng, phát triển môi trường học tập và sử dụng môi trường học tập và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường. Trường Tiểu học Đông Hoàng đã tổ chức buổi Lễ phát động phong trào học Tiếng Anh xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

Một số hình ảnh diễn ra trong buổi Lễ phát động.

                                     Thầy Đỗ Trọng Đại - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn phát động phong trào

                   Cô Lương Hồng Minh - GV Tiếng Anh tiếp nhận chỉ đạo của hiệu trưởng và hướng dẫn HS học T.A

Qua buổi phát động, với nhận thức và quyết tâm học tập, tin tưởng chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giảng dạy và học ngoại ngữ nói riêng trường Tiểu học Đông Hoàng sẽ có nhiều khởi sắc mới.

Bài viết liên quan