TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

    Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Tiền Hải, được sự nhất trí của Đảng Ủy, UBND xã, trường Tiểu học Đông Hoàng tổ chức Hội nghị Sơ kết học kì I năm học  2020 - 2021 nhằm đánh giá kết quả nhà trường đã đạt được trong học kì I và sơ kết công tác Công đoàn, công tác tài chính.

     Đồng chí Đỗ Trọng Đại - Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo sơ kết học kì I năm học 2020 - 2021. Hội nghị đã biểu dương các kết quả mà tập thể và cá nhân đã đạt được và rút kinh nghiệm những hạn chế mà học kì II cần khắc phục.

                                                        Đồng chí Đỗ Trọng Đại đọc báo cáo Sơ kết học kì I

                                      Đồng chí Nguyễn Thị Dung - CTCĐ đọc báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 

                                                        Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Kế toán đọc báo cáo tài chính

Hội nghị kết thúc trong niềm hân hoan phấn khởi của tập thể CBGV - NV nhà trường. Với những thành tích đã đạt được trong học kì vừa qua sẽ là động lực để tập thể CBGV - NV nhà trường phấn đấu trong học kì tới.  

 

Bài viết liên quan