Học sinh trường Tiểu học Đông Hoàng tham gia lao động vệ sinh môi trường

Liên đội Trường Tiểu học Đông Hoàng đề ra chương trình hành động:" Vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp". Thực hiện chủ trương đó, cứ vào ngày 23 hàng tháng các Đội viên của Liên đội lại tích cực tham gia lao động vệ sinh khu vực xung quanh trường học để tạo ra một môi trường sạch đẹp trong và ngoài trường học.

Đây là một số hình ảnh được ghi lại từ buổi lao động vệ sinh của các em:

Bài viết liên quan