Giáo viên và Học sinh trường Tiểu học Đông Hoàng ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo 2018

Thực hiện Công văn số 957/UBND-KGVXngày 28 /3/ 2018 của UBND Tỉnh Thái Bình về việc xây dựng quỹ nhân đạo năm 2018; kế hạch số 26/KH-CTĐTB ngày 29/3/2018 của Hôi Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình; Công văn số 702- CV/HU ngày 09/4/2018 của Ban thường vụ huyện ủy Tiền Hải về việc xây dựng quỹ Nhân đạo 2018. 

Giáo viên và Học sinh Trường Tiểu học Đông Hoàng đã nhiệt tình tham gia quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo các cấp. Sau buổi quyên góp này, số tiền ủng hộ sẽ được nhà trường nộp về Hội Chữ thập đỏ huyện.

Bài viết liên quan