TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIỀN HẢI THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11