Trường TH Thị Trấn Tiền Hải thực hiện chương trình giáo dục từ xa với chuyên đề: Giáo dục trẻ em phòng tránh tác hại các trò chơi mạo hiểm trên YouTube