Hoạt động của HS trường Tiểu học Tây Giang trong buổi trình diễn thời trang

Một trong những hoạt động nổi bật nhất của HS là các em say sưa tập văng nghệ, biểu diễn thời trang để được thi đấu