Hoạt động chào mừng ngày 22/12, trường MN Tây Ninh