• IMG_1968__1_
  • IMG_2933
  • IMG_1964
  • IMG_209093
  • IMG_3085
  • IMG_306028
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình ...
Tiền Hải tổ chức chương trình ngoại khóa Giáo dục truyền thống quê hương với chủ đề: “Đất và Người Tiền Hải” Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải tổ chức ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 2